Okresní sdružení hasičů Nový Jičín

Výsledky soutěží

Soutěž
Datum
konání
Dokumenty
Pohár ORM 5.května
2018
Pozvánka a
organizační zabezp.

Přihláška

Výsledky

Mladší
Střední
Okresní kolo DOROST 12.května
2018
Pozvánka a
organizační zabezp.

Přihláška

Výsledky

Jednotlivci – mladší
Jednotlivci – střední
Jednotlivci – starší
Jednotlivkyně – mladší
Jednotlivkyně – střední
Jednotlivkyně – starší
Družstvo dorostenky
Okresní kolo v PS 19.května
2018
Pozvánka a
organizační zabezp.

Přihláška

Výsledky

Muži – Celkové výsledky
Muži – Požární útok
Muži – Štafeta 4x100m
Muži – 100m, družstva
Muži – 100m, jednotlivci
Ženy – Celkové výsledky
Ženy – Požární útok
Ženy – Štafeta 4x100m
Ženy – 100m, družstva
Ženy – 100m, jednotlivci
Okresní kolo PLAMEN 26.května
2018
Pozvánka a
organizační zabezp.

Přihláška

Výsledky

Jednotlivci (60m s přek.)
Jednotlivkyně (60m s přek.)
Mladší – Celkové výsledky
Mladší – Celoroční činnost
Mladší – Požární útok
Mladší – Požární útok CTIF
Mladší – Štafeta 4x60m
Mladší – Štafeta 400m
Mladší – Štafeta dvojic
Mladší – ZPV
Starší – Celkové výsledky
Starší – Celoroční činnost
Starší – Požární útok
Starší – Požární útok CTIF
Starší – Štafeta 4x60m
Starší – Štafeta 400m
Starší – Štafeta dvojic
Starší – ZPV