Okresní sdružení hasičů Nový Jičín

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Nový Jičín.

– SH ČMS –
Okresní sdružení hasičů Nový Jičín

V rozsahu vymezeném Stanovami SH ČMS koordinuje, metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost sdružení a sborů

V rámci OSH Nový Jičín pracuje 88 Sborů dobrovolných hasičů (SDH), které jsou rozděleny do 12 okrsků. Ve sborech pracuje více jak 5500 členů. V 77 SDH je evidováno téměř 900 mladých hasičů – členů ve věku do 18 let. Mnozí z nich jsou zapojeni do hry PLAMEN (určené členům do 15 let) a v celoroční činnosti dorostu. V “přípravce” je více jak 30 dětí předškolního věku.

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Nový Jičín je držitelem „Čestného praporu SH ČMS“, který nám byl udělen při konání IV. sjezdu SH ČMS v Ostravě ve dnech 3. a 4. července 2010, jako poděkování dobrovolným hasičům okresu za jejich obětavou práci.

>>> Kalendář soutěží 2018<<<

Kalendář soutěží 2018 .XLS

 

Soutěž
Datum
konání
Dokumenty
Pohár ORM 5.května
2018
Pozvánka a
organizační zabezp.

Přihláška

Výsledky

Mladší
Střední
Okresní kolo DOROST 12.května
2018
Pozvánka a
organizační zabezp.

Přihláška

Výsledky

Jednotlivci – mladší
Jednotlivci – střední
Jednotlivci – starší
Jednotlivkyně – mladší
Jednotlivkyně – střední
Jednotlivkyně – starší
Družstvo dorostenky
Okresní kolo v PS 19.května
2018
Pozvánka a
organizační zabezp.

Přihláška

Výsledky

Muži – Celkové výsledky
Muži – Požární útok
Muži – Štafeta 4x100m
Muži – 100m, družstva
Muži – 100m, jednotlivci
Ženy – Celkové výsledky
Ženy – Požární útok
Ženy – Štafeta 4x100m
Ženy – 100m, družstva
Ženy – 100m, jednotlivci
Okresní kolo PLAMEN 26.května
2018
Pozvánka a
organizační zabezp.

Přihláška

Výsledky

Jednotlivci (60m s přek.)
Jednotlivkyně (60m s přek.)
Mladší – Celkové výsledky
Mladší – Celoroční činnost
Mladší – Požární útok
Mladší – Požární útok CTIF
Mladší – Štafeta 4x60m
Mladší – Štafeta 400m
Mladší – Štafeta dvojic
Mladší – ZPV
Starší – Celkové výsledky
Starší – Celoroční činnost
Starší – Požární útok
Starší – Požární útok CTIF
Starší – Štafeta 4x60m
Starší – Štafeta 400m
Starší – Štafeta dvojic
Starší – ZPV