Okresní sdružení hasičů Nový Jičín

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Nový Jičín.

 

– SH ČMS –
Okresní sdružení hasičů Nový Jičín

V rozsahu vymezeném Stanovami SH ČMS koordinuje, metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost sdružení a sborů

V rámci OSH Nový Jičín pracuje 88 Sborů dobrovolných hasičů (SDH), které jsou rozděleny do 12 okrsků. Ve sborech pracuje více jak 5500 členů. V 77 SDH je evidováno téměř 900 mladých hasičů – členů ve věku do 18 let. Mnozí z nich jsou zapojeni do hry PLAMEN (určené členům do 15 let) a v celoroční činnosti dorostu. V “přípravce” je více jak 30 dětí předškolního věku.

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Nový Jičín je držitelem „Čestného praporu SH ČMS“, který nám byl udělen při konání IV. sjezdu SH ČMS v Ostravě ve dnech 3. a 4. července 2010, jako poděkování dobrovolným hasičům okresu za jejich obětavou práci.


Vážení kolegové,

dovolujeme si  na VII. Okresní hasičský ples, který se uskuteční v sobotu  13. ledna 2018 v KD v Tísku.

Okresní hasičský ples má plnou podporu OSH Nový Jičín, zvýší prestiž dobrovolných hasičů a dá prostor pro zábavu spoustě dobrovolným hasičům a jejich rodinám, kteří se jinak potkávají v průběhu kalendářního roku na různých akcích dobrovolných hasičů spíše pracovně.

Žádám Vás o provedení reklamy ve svých domovských SDH k uvedené akci a převedení informací na své členy o možnosti rezervace místenek (viz. pozvánka). Současně Vás žádám o zajištění účasti ve slavnostních uniformách, vždyť se jedná o hasičský – tedy “modrý ples”.

Jsem rád, že z této okresní akce vznikla tradice do dalších let v okrese Nový Jičín.

Přeji pěkný den.

Stanislav Kotrc, starosta
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Nový Jičín


>>> Kalendář soutěží 2017<<<

Kalendář soutěží 2017 .XLS